header banner
Default

GeenStijl: "Neger" is een onbeduidend woord


Table of Contents

Neger is geen woord

VIDEO: 'Ik ben geen racist, maar tief op kutnegers'
Omroep PowNed

negerijsTijd voor de ingezonden post: "hallo, Graag aandacht voor het volgende ik irriteer me er aan dat jullie het woord neger nog gebruiken ondanks dat het al geruime tijd geen Nederlands woord meer is. Kunnen jullie dit in het vervolg laten, het leest ook een stuk leuker zonder dat je discrimineerd. Ik ga er vanuit dat dit geen problemen moet meebrengen omdat jullie profesioneel genoeg zijn om op deze manier geen aandacht te zoeken. Moet ik toch constateren dat jullie geen actie ondernemen dan zijn wij (de organisaties en ik) genoodzaakt externe juridische maatregels te nemen. Vriendelijke Groet, Z farag" Dank voor je mail Zeinab, we gooien het in de groep. We wijzen je ook graag even op het niet-bestaande woord moffen. Veel succes met je externe juridische acties

Sources


Article information

Author: Mary Garcia

Last Updated: 1704101522

Views: 1060

Rating: 3.6 / 5 (77 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mary Garcia

Birthday: 1932-04-19

Address: 50531 Simpson Turnpike, West Danielle, KY 43541

Phone: +3717502499647976

Job: Air Marshal

Hobby: Badminton, Playing Piano, Card Collecting, Woodworking, Amateur Radio, Skateboarding, Running

Introduction: My name is Mary Garcia, I am a bold, frank, courageous, artistic, candid, priceless, audacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.